Sven Troost: „Maovähenduslõikus ei tohiks saada mugavuslahenduseks.“

Miks valisite paljude meditsiini tegevusvaldkondade seast just kirurgia?

Ülikooli esimestel aastatel olid mu mõtted ilmselt sinnapoole kaldu, aga sel ajal oli see poiste seas väga tavaline trend. Vähemalt ma ei mäleta, et keegi minu sõpruskonnast oleks näiteks sisehaiguste või radioloogia peale mõelnud. Väga paljud nendest ongi praegu kirurgid. Võib-olla mõjutas ka see, et minu isa on kirurg.

Konkreetsemalt  tekkis mõte kirurgiks õppida neljandal kursusel, millest pool aastat õppisime sisehaigusi ja pool kirurgiat. Kuigi mulle meeldisid sisehaigustest näiteks gastroenteroloogia ja reumatoloogia, ei olnud mul selleks ajaka valiku tegemisega raskusi. Mäletan seda, et kui viiendal kursusel õppisin Georgetowni ülikoolis USA-s, siis ma olin oma valikus juba kindel. Üldkirurgia osutus valikuna väga heaks, kuna just sellel baasil saan tegeleda oma praeguse profiiliga.

Pildid / - bariaatriline_kirurgia

Jõudsite bariaatrilise kirurgia juurde 12 aastat pärast ülikooli lõpetamist. Mis selleks tõuke andis?

Bariaatriline kirurgia oli kõhuõõne laparoskoopilises kirurgias sel ajal maailmas tõusev suund. Üheksakümnendatel tehtud lahtised lõikused ei muutunud kirurgias väga massiliseks. Mina läksin bariaatriat õppima 2006. aastal San Francisco California ülikooli ja peale seda hakkasin sama alaga tegelema Eestis.

Mis on peamine põhjus, miks Teie poole pöördutakse – kas pigem rahulolemastus oma välimusega, ülekaalust tingitud terviseprobleemid või hirm selle ees, et ülekaal võib hakata tulevikus tervist mõjutama?

Minu poole pöördutakse nii ülekaalust tingitud terviseprobleemide kui välimuse pärast. Tihti ei ole need eraldiseisvad probleemid. Kuna tegelen nii maovähendusoperatsioonide kui kõhuplastika/rasvaimuga, siis saan probleeme lahendada õiges järjekorras ning aidata ka patsientidel endas selgust saada. Kindlasti on kasuks tulnud ka minu enda aktiivne sportimisharjumus, sest need soovitused on operatsioonidega väga palju seotud.

Kui suur on praegu Eestis nõudlus maovähendusoperatsioonide ning rasvaimu järele?

Nõudlus maovähendusoperatsioonide järele on suur, kuid reaalselt opereeritakse nii Eestis kui lääneriikides laiemalt vaid 1% patsientidest, kellele kriteeriumide järgi võiks seda operatsiooni teha. See protsent ei hakka kunagi olema suurusjärgu võrra suurem.

Mis on peamine tegur, mis piirab bariaatrilise kirurgia laiemat kasutamist?

Peale finantsilise faktori on oluline muude võimaluste proovimine. Sageli on see küll väga raske, kuid maovähenduslõikus ei tohiks saada mugavuslahenduseks. Ka kirurgide arv ja tööaeg on siiski piiratud.

Olete ennast palju täiendanud välisriikides. Milline on Eesti bariaatrilise kirurgia tase nendega võtteldes?

Eestis on bariaatria areng võrreldav Lääne-Euroopa omaga. Eesti Bariaatrilise Kirurgia Selts on vastavaid võrdlusi (operatsioonide arv, tüsistuste  hulk, korduvoperatsioonide hulk) koostanud väga süsteemselt ning pilt on üsna eeskujulik.

Tagasi blogisse